MyWKND

LEGAL INFORMATION

Ticket is for Weekend Festival Baltic, not for a specific artist. Artists and schedule is subject to change without notice. Artist cancellation is not grounds for refund. The ticket is a revocable license for the time/date listed on the ticket.

“Management” means Weekend Festival Baltic OÜ and it’s affiliates. Management reserves the right without the refund of any portion of the ticket purchase price, to refuse admission or to eject any person who fails to comply with the rules of the venue, local, Estonian law or whose conduct is deemed illegal, disorderly, or offensive by Management. Persons entering the facility are subject to search for contraband. Ticket user bears all risks of personal injury incidental to the event, whether occurring before, during or after the event. The resale or attempted resale of the ticket for a price higher than that appearing on the ticket is prohibited and if discovered will result in the ticket being voided without refund.

The ticket may not be used for advertising promotion (including contests and sweepstakes), or other trade purposes without the express written consent of Management. Ticket user consents to Management’s use of their image or likeness incidental to any video display, transmission, or recording of the event.


KORRALDAJA ÕIGUSED

Ürituse pilet on mõeldud kogu festivaliks, mitte konkreetse artisti jaoks. Artistid ja ajakava võib muutuda ilma teatamata. Artisti ära jäämine ei ole põhjus pileti tagasi ostmiseks. Pilet kehtib sellel märgitud kuupäeval ja ajal. Weekend Festival Baltic OÜ korraldustiim tähendab otseseid ja kaudseid korraldajaid. Korraldustiim ei ole kohustatud kliendile tagastama raha, kui ta ei käitu vastavalt festivali eeskirjadele, Eesti Vabariigi seadustele või kelle käitumine on ilmselgelt lubamatu ja korraldajaid alandav.

Alal olevate inimeste seas otsitakse lubamatute toodete tarbijaid ja kaubitsejaid. Õigusinstitutsioonile vahele jäänud inimene katab ise kõik tema kinnipidamisel tekitatud kahju, olgu see enne üritust, ürituse ajal või pärast üritust. Pileti müümine kallima hinnaga, kui sellel näidatud, on keelatud ja karistatav pileti tühistamisega.

Piletit ei tohi kasutada reklaami edastamiseks/võistlusteks ega muudel kaubanduslikel eesmärkidel ilma korraldaja selgesõnalise kirjaliku loata. Pileti kasutaja nõustub, et juhtkond kasutab oma kujutist või sarnasust, mis on seotud mis tahes videokuva, edastamise või sündmuse salvestamisega. Pileti kasutaja nõustub, et teda võidakse filmida, pildistada või muul viisil salvestada ja seda materjali hiljem kasutada.